Általános szerződési feltételek

Az alábbi Vásárlási Feltételek érinthetik az Ön (a Továbbiakban „Vevő”) törvényes jogait. A vásárlás előtt, kérjük gondosan olvassa el az alábbiakban foglaltakat.

Tájékoztató adatok az Eladóról:
A www.revomatic.hu internetes oldal üzemeltetője a REVOMATIC Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 14.; Cégjegyzékszám: 01-10-049054 ; Adószám: 25791266-2-42) a Továbbiakban „Eladó”.

A megrendelhető termékek és szolgáltatások körének meghatározása:

Az Eladó a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé termékeinek és szolgáltatásainak listáját. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban és/vagy euróban értendők.
A weboldalon Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, a termék adatait, valamint az általa vállalt szolgáltatások, és egyéb célgép építési, valamint kivitelezési feladatkörét
Előfordulhat, hogy a termékek és az Eladó által vállalt szolgáltatások listája nem teljes körű. A termékek adatlapján valamint a honlapon megjelenített képek a valóságtól eltérhetnek. Eladó nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.Egyes termékek ár nélkül szerepelhetnek a weboldalon, ezek nem tartoznak a megrendelhető termékek közé, ezen termékek esetében Eladótól elérhetőségei valamelyikén külön információ kérhető.

A termékek és szolgáltatások megrendelése:

A termékek és szolgáltatások megrendelésére a www.revomatic.hu weboldalon feltüntetett elérhetőségeken keresztül van lehetőség.
Termékek megrendelésére honlapunkon feltüntetett áru vagy áruk kiválasztását követően az „ajánlatkérés” menüpontra való kattintást követően e-mailben van lehetősége. A kiválasztott termékek vonatkozásában Vevő előzetesen az „ajánlatkérés” menüpontra kattintva üzenetet küld az Eladónak, amelyben a megrendelni kívánt termékeket és/vagy szolgáltatásokat azok felhasználásának célját, jellegét megjelöli. Az Eladó által forgalmazott termékek speciális felhasználási területeire tekintettel Eladó a Vevő által megadott adatok alapján segítséget nyújt a Vevőnek a legoptimálisabb termék kiválasztásához. Az adott termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Vevő megrendelését az Eladó e-mailen keresztül visszaigazolja. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli. Az Eladó által vállalt egyéb szolgáltatásra vonatkozóan (pl.: célgép építése, egyéb speciális szerelési, tervezési, építési feladatok) Vevő megkeresését követően, Eladó a Vevő részére ajánlatot küld. Az adott szolgáltatás megrendelésének időpontja az az időpont, amikor az Eladó által adott ajánlatot Vevő elfogadja és visszaigazolja. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.

Eladó által az általa forgalmazott termékekre vonatkozó megrendelést visszaigazoló email elküldésével, illetve az Eladó által végtett szolgáltatásra vonatkozó ajánlat Vevő által történő visszaigazolásával a felek között szerződés jön létre.

Megrendeléseket a magyar nyelv mellett angol és német nyelven fogadunk el, azonban a felek között létrejött jogviszonyra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok érvényesek.

Az elektronikus levelezés útján történő megrendelés során a vevő köteles legalább az alábbi adatokat megadni:[Cégnév, adószám, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonos elérhetőség, áru fogadás ideje].

A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek. A honlapon feltüntetett árak érvényes nettó árak. Amennyiben valamely technikai hiba miatt téves ár jelenik meg a honlapon, de az Eladó a megrendelés visszaigazolásában a helyes árakon igazolja vissza a megrendelt termékeket, és a Vevő a visszaigazolás ellen kifogás nem emel, úgy a szerződés a felek között az Eladó által történő visszaigazoláson szereplő árak tekintetében jön létre.
A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Bármilyen kérdés, kérés észrevétel esetén, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot munkanapokon 9:00-17:00 óra között a honlapon megadott elérhetőségeken.

A termék ára és a fizetés módja:
A termékek aktuális árát a www.revomatic.hu honlapon található érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza.
Megrendeléskor a Vevő a következő fizetési módozatok közül választhat:

  1. Előre átutalás – ebben az esetben az Eladó a megrendelés teljesítését, a termékek összegyűjtését abban az esetben kezdi meg, ha a vételárként átutalt összeget az Eladó bankszámláján jóváírták. A vételárnak a szállításra váró rendelésben rögzített kiszállítási dátum előtt minimum 1 banki nappal az Eladó számláján meg kell jelennie. A termékek átvételének elmulasztása esetén a rendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 5 munkanapon keresztül az Eladó fenntartja számára a megrendelt árut.
  2. Banki átutalás – Ezen halasztott fizetési módot csak az Eladó minősített partnerei egyedi szerződéses feltételek alapján vehetik igénybe. Erről tájékoztatást Vevő az Eladó elérhetőségein kaphat.

Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.
A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Vevőre.

A termék átadása-átvétele:
A megrendelt termékeket Vevő a visszaigazolásban jelzett és előre egyeztetett időpontban és helyen veheti át. A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik, ezek összege a megrendelt áru fajtája és mennyisége, továbbá a választott szállítási mód és a rendelés helyének függvényében változik. A felmerülő csomagolási és szállítási költségeket a visszaigazolás tartalmazza. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül.

  1. Személyes átvétel választása esetén a termékeket az Eladó által a Vevő részére adott, a termékek átvehetőségéről szóló értesítéstől számított 48 óráig tároljuk. Ha a Vevő a fuvarozást maga végzi, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a termékeket az Eladó telephelyén átvette. Amennyiben Eladó segítséget nyújt a Vevő fuvareszközére történő rakodásnál, az ezzel kapcsolatos kárveszély a Vevőt terheli. A Vevő által megbízott fuvarozó részére csak olyan termékek adhatóak át, melyek vételárát a Vevő a fuvareszközre felrakást megelőzően kiegyenlítette.
  2. Házhozszállítás: A Vevő erre irányuló igénye esetén az Eladó az árut az egész ország területén a Vevő által megjelölt helyre szállítja. A meghatározott napon történő szállítás pontos idejéről az Eladó írásban ad felvilágosítást.

A termékek Vevő részére történő szállításának költségeit a Vevő köteles az Eladó részére megtéríteni. Banki előreutalással történő fizetési mód esetén, a házhozszállítás csak a teljes vételár és a szállítási költségek Eladó számláján történő jóváírása utáni időpontban lehetséges.

A megrendelt árukat a REVOMATIC Zrt. közvetlenül vagy szállító igénybevételével szállítja. Közvetlen szállítás esetén minden esetben telefonon kerül egyeztetésre az áru érkezésének időpontja. A szállítást Eladó minden esetben egy alkalommal kísérli meg. Sikertelen szállítás esetén a meghiúsult szállítás költsége a Vevőt terheli.

A Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi és mennyiségi megvizsgálását, továbbá a termékek sértetlenségéről meggyőződni, és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Amennyiben Vevő az átvételkor a csomagon vagy a termékeken sérülést lát, úgy erről köteles haladéktalanul jegyzőkönyvet felvenni és a jegyzőkönyvben a sérüléseket rögzíteni. Amennyiben Vevő ennek nem tesz eleget, úgy Eladó utólagos reklamációt a kiszállított termékek fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem köteles elfogadni.

A megrendelt termékek szállítási díját a felek minden esetben egyedileg egyeztetik a megrendelés leadását és annak Vevő részére történő visszaigazolását követően. A termékek vonatkozásában az Eladó által megállapított szállítási tarifák az irányadóak, azonban ezek adott esetben eltérhetnek a megadott összegtől, így minden esetben erre vonatkozóan a felek között előzetes egyeztetés szükséges.

Szavatosság és minőségi reklamációk:

Szavatosság:
Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Minőségi reklamációk:

Ha a Vevő a terméket annak átvételekor alaposan nem vizsgálja meg, akkor az átvétel után észlelt és a szállításból következő hibákért Eladó reklamációt nem köteles elfogadni.

Amennyiben a termék hibás, úgy a hibás terméket felhasználni, beépíteni nem szabad. Az ilyen termék felhasználásából és beépítéséből keletkező minden felelősség és az ebből eredő bármely költség a Vevőt terheli. A termék hibájával kapcsolatos reklamációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a kifogásolt termék neve, mennyisége, vásárlás dátuma, szállítólevél száma vagy számla száma, a hibás termékről fénykép vagy videó, a megtekinthetőség helye, a kapcsolattartó elérhetősége, a minőségi probléma részletes leírása. Fagyveszélyes termékek fuvarozása +10°C alatti időjárási viszonyok között kifejezetten a vevő felelősségére történhet, az ebből eredő bármely hiba esetén Eladót felelősség nem terheli.

Eladó rögzíti, hogy amennyiben az általa értékesített bármely termékek a Vevőnek kárt okoz, úgy a REVOMATIC Zrt. csak az értékesített termék összegéig tartozik Vevő részére felelősséggel, minden egyéb, a károkozásból származó követelés érvényesítését kizárja.

Elállás joga:

A Vevő az elállási jogát a megrendelést követően, de még az Eladó által történő visszaigazolás részére történő megküldését megelőzően gyakorolhatja. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni Eladó e-mail címén (e-mail: info@revomatic.hu). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Vevő ezen túlmenően az elállási jogát abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben az Eladó által a részére megküldött visszaigazolásban Eladó a megrendelésben vagy az Eladó honlapján feltüntetett árhoz képest eltérő árat és/vagy minőséget jelöl meg, úgy a részére megküldött visszaigazolás közlésétől számított 1 napon belül, illetve amennyiben az 1 nap letelte munkaszüneti napra esik akkor a követező munkanap 12:00 óráig jogosult elállási jogát gyakorolni.

Vevő nem jogosult gyakorolni az elállás jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak.

Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után bármely módon megsérült termékekre. Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, úgy Eladó nem vállalja a termék visszavásárlását.

Vevőnek az elállásra vonatkozó igényét a megadott elektronikus elérhetőségen vagy személyesen kell bejelentenie.

Panaszkezelés rendje:

A REVOMATIC Zrt. célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnk mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@revomatic.hu e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti
Az Eladó termékeivel vagy tevékenységével kapcsolatos Vevői panasznak a megadott elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 5 munkanapon belül érdemben válaszol Vevő panaszára.

Adatvédelem, Adatkezelés:

A Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján valamint az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete alapján jár el. A REVOMATIC Zrt. Adatvédelmi Szabályzata, illetve Általános Adatvédelmi Tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg: https://www.revomatic.hu/altalanos-adatvedelmi-tajekoztato/
Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a REVOMATIC Zrt. a felelősségét kizárja azokért a károkért, amelyeket a vevő, illetve a közvetített szolgáltatást nyújtó rendszerében felmerülő hiba, vagy külső ok idéz elő.

Adatvédelmi nyilatkozat:

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében és célból tároljuk, és az Adatvédelmi Szabályzatban illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Adatok továbbadása

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön kifejezett belegyezése nélkül személyes vonatkozású adatait harmadik félnek nem adjuk át. Bíróság, illetve bármely más hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a REVOMATIC Zrt.-t. A REVOMATIC Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A REVOMATIC Zrt. a felhasználók adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve ha a felek között létrejött szerződés teljesítésében a harmadik fél a REVOMATIC Zrt. szerződéses partnereként a teljesítésben közreműködik. Ebben az esetben a szerződéses partnerek a REVOMATIC Zrt. által szükség szerint átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak sem megőrizni, sem felhasználni, sem pedig további személyeknek átadni.

A REVOMATIC Zrt. valamennyi munkavállalója titoktartási kötelezettség tudatában kerül foglalkoztatásra, amelyre tekintettel kötelesek az Ön által átadott személyes adatokat bizalmasan kezelni. Adatai kezelésekor minden esetben az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járunk el.

Weboldal tartalma:

Szerzői jog:

A REVOMATIC Zrt. fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A weboldal a REVOMATIC Zrt. saját fejlesztésű egyedi alkotása, a weboldal és az azon található minden alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. A weboldalon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa és feljogosított használója a REVOMATIC Zrt.

A jelen weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás, képi megjelenítés stb.) felhasználása, a REVOMATIC Zrt. hozzájárulása nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldal bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában a REVOMATIC Zrt. észleli, másolt oldalanként – másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbér kerül számlázásra a jogtalan felhasználó részére.

Cookie-k (sütik) használata

A REVOMATIC Zrt. weboldalán sütiket használ weboldal által kínált tartalom vonzóvá és felhasználóbaráttá tételéhez. A sütik a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információs csomagok, mely a felhasználó számítógépén rögzülnek és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülnek, ugyanakkor semmilyen vírust nem tartalmaznak, és nem okoznak semmilyen kárt. Ezek a sütik követik a felhasználót a munkamenete során. Egy kereső bezárásakor és ismételt megnyitásakor egy újabb felhasználói munkamenet indul, azonban a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. A Cookie-k (sütik) használatára vonatkozó tájékoztató az alábbi linken tekinthető meg: https://www.revomatic.hu/cookie-szabalyzat/.

Záró rendelkezések:

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben az Eladó az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.
Abban az esetben, ha a látogató lényegesen megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és vásárlását.
A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.
A jelen Általános Szerződési Feltételben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen szerződési feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó. A Vevő, amennyiben belép a REVOMATIC Zrt. által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vevő, amennyiben a REVOMATIC Zrt. részére megrendelést ad le, a REVOMATIC Zrt.-től vásárol, azzal egyidejűleg elfogadja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2018. május 25. napja.

REVOMATIC Zrt.