Cégünk filozófiája

Cégünk filozófiája

Szervezeti felépítés

Társaságunk 2016. évben alakult gazdasági társaság, amely egyedülálló módszerekkel és stratégiával vesz részt a piacon felmerülő fejlesztési, gyártási, automatizálási és ellenőrzési folyamatok rendszerében. A cégünk által kialakított rendszer és a szakmájukban kiváló partnereink összehangolt munkája lehetővé teszi, hogy minőségi szolgáltatást biztosítsunk megrendelőink számára az ipari automatizálás teljes területén.

Cégünk fő tevékenységét tekintve nem határozható meg szigorú keretek közé illesztve, alapvetésünk az, hogy a fókusz pontban mindig az adott feladat szerepel aminek milyensége, minősége, jellege a célpiac szereplőinek napi termelési tevékenysége során keletkezik. Ezt felmérve határozzuk meg a szükséges beavatkozási pontokat, melyeket feltöltünk tartalommal.

Cégünk szervezeti felépítésében ötvöztük a multinacionális vállalatok tudását a startup cégek rugalmasságával. Mindezért nem tartunk fent országosan irodákat és háttér szervezeteket, hanem az adott projektre kiválasztott szakembereink az ország bármely területéről a saját környezetükben tudnak dolgozni és a kivitelezés során, a helyszínen valósítják meg a projekteket.

Az adott vevői feladatokra speciális csapatokat hozunk létre, olyan szakemberek bevonásával, akik a szakma kiváló képviselői, ezáltal a speciális feladatokra mindig a legjobb minőségi csapatokat tudjuk felállítani a projektcél érdekében, szem előtt tartva a gyorsaságot, és az ebből fakadó rugalmasságot.

A Kompakt infrastrukturális környezetből fakadóan az alacsonyabb fenntartási költségekből adódó előnyöket, a megbízott partneri szakembergárdánk fejlesztésére csoportosítjuk, ezzel is elősegítve a minőségi szakértők, szakemberek cégünk kapcsolati körében maradását, valamint a célfeladat iránti maximális teljesítmény nyújtását.

A vevőknél keletkezett igény komplexitása ezen feladatok minőségi kivitelezése nagy létszámú szervezeti felépítést generál, ami adminisztratív infrastrukturális és földrajzilag elkülönített hatalmas erőforrásokat felemésztő működést von maga után. Cégünk irányító vezetői azonban olyan alappilléreket határoztak meg melyek nem a szervezeti nagyságából adódó külsőségek megjelenítésével nyerik meg a vevői bizalmat, hanem azzal hogy nem terheljük meg a nagyságunkból adódó jelentős többletköltségekkel a vevőinket.

A már megvalósult projektek minőségi, eredményességi mutatói lehetőséget adnak arra, hogy a preferált beszállítói hátterünk szakmai, anyagi, eszközi erőforrásait egyre szélesebb körben alkalmazzuk, valamint kiváló támaszt nyújtanak ahhoz, hogy a legalkalmasabb megbízott szakembereink kialakítsák a hidat a multinacionális automatizálási-komponens gyártók termékei és a vállalatoknál keletkezett feladatból generálódott műszaki megoldások között, ilyen módon hozzájárulva egy innovatív, fenntartható és fejleszthető termelő eszköz létrejöttéhez.

A feladat céljából létrejött termelést elősegítő eszköz beillesztése, gyártást támogató szoftver elkészítése és egységként való integrálása, működésének monitorozása nyit lehetőséget a vevőnek Ipar 4.0 alkalmazására, amely korunk egyik nagy kihívása.

Növekedés

Társaságunk megalakulása óta folyamatosan, robbanásszerűen fejlődik, az alapítása óta eltelt időszakban a megrendelési állományunk óriási növekedésnek indult, partnereink között megtalálható multinacionális nagyvállalatok már a kezdetektől bizalmat szavaztak nekünk.

Megalakulásunk utáni bázis év adatait, már az első évben 59%-al léptük túl, jelenleg az első negyedévben rendelésállományunk elérte az előző év 45%-át.

Eredmények

Projektjeink között az elmúlt időszakban megtalálhatók voltak az egyedi megoldásokra kifejlesztett célgépek, a komplett feladatok robotizálása, valamint teljes gyártósorok kivitelezése, gyártástámogató Ipar 4.0 szoftverek telepítése. Társaságunk az általa vállalt feladatokat a tervezéstől egészen az utómunkálatokig végigkíséri, és a rendszer felállítását követően akár távolról is lehetősége van a működés figyelemmel kísérésére.

A vizuálisan megjelenített gyártói eszközkörnyezet lehetővé teszi a működési adatok rögzítését valamint a hibák lokális meghatározását a gyors megszüntető intézkedésekkel együtt. Mindezért a projektek utókezelése nincs helyszínhez kötve, bárhonnan bármikor elérhetőek vagyunk és azonnal tudunk reagálni megbízóink felé.

Projektjeinknél a főbb mutatószámok által hozott eredmények:
5-10-30%-kal hatékonyabb a működés, kevesebb felesleges munka
20-50%-kal nőtt a minőségi gyártott darabok száma, kevesebb a gyártás során előforduló hibalehetőség
30-50%-kal kevesebb az átfutási idő, így a vevő hamarabb megkapja a termékeket
10-30%-kal alacsonyabbak a fenntartási költségek
• Elégedettebb munkatársak és vezetők

Innováció, Ipar 4.0.

Cégünk filozófiája alapján a vevői igények minőségi kielégítése az elsődleges célunk, ezért a stabil kiszolgálói mechanizmusok mellett párhuzamosan keressük azokat az újszerű, kreatív megoldásokra alapozó megvalósulási struktúrákat, melyek később mintául szolgálhatnak más projektjeink lefolytatása kapcsán, akár megvalósítási alternatívaként.

A napjainkban is végbemenő, újabb immár negyedik ipari forradalmat az internet hajtja, amelynek révén nem csak az emberek, hanem a gépek is kommunikálnak egymással a kiber-fizikai rendszerben. Az Ipar 4.0 – korunk egyik nagy kihívásaként – létrehozza az intelligens terméket és termelési folyamatot.

Az Ipar 4.0 leginkább úgy ragadható meg, mint valami, ami integrálja a vállalat értékteremtő tevékenységeit és az egész értékteremtési láncot a digitalizáció segítségével. Az internet és a technológiai robbanásszerű fejlődése megteremti az emberek, gépek és vállalatok folyamatos összeköttetésben lévő hálózatát, és az értékteremtő folyamatok adatainak folyamatos megosztásával elérhetővé válik a versenyképes, a vevő számára teljesen testreszabott termék előállítása.

Cégünk az Ipar 4.0 céljának megfelelően az általa vállalt projektek létrehozása és megvalósítása során valamennyi fizikai eszköz digitalizációjára törekszik annak érdekében, hogy egy digitális ökoszisztémában egyesítse azokat, az értékteremtési láncban együttműködő partnerekkel együtt.

Partnerek

A multinacionális beszállítóinkat és partnereinket a magas minőségi elvárásoknak és vevői megbízások minél szélesebb körű kielégítésének megfelelően válogatjuk össze. Olyan specializálódott szakemberekkel dolgozunk, akik magas minőségi megoldásokat hoznak, és a legfrissebb, illetve az adott feladatra leginkább releváns technológiákat alkalmazzák. Ezzel a vevőinknek mindig innovatív technológiai megoldásokkal tudunk szolgálni, amelynek eredményeképpen a projektfeladatból a legmagasabb technikai és minőségi szintet tudjuk kihozni.

A jövő:

Kreatív intelligencia


Fejlesztéseink célja az emberekben lévő kreatív intelligencia felélénkítése és fejlesztése, amelyet gépekkel helyettesíteni nem lehet tekintettel arra, hogy éppen maga a kreatív intelligencia hozza létre azt, hogy gyártásban egyre rugalmasabb minőségi rutinokat alkothasson az ember.

Álláspontunk szerint a hallgatókban a kreatív intelligenciát kell erősíteni mert a rutinfeladatokra rendelkezésre állnak a gépek, melyek az ismétlődő mozzanatok végrehajtásával meg tudják valósítani a célul kitűzött feladatokat. A kreatív intelligencia ezzel szemben azt jelenti, hogy a változó környezetben, változó körülmények között az adott feladatra kreatívan és hatékonyan tudjanak válaszolni, intézkedést alkalmazni vagy megoldást létrehozni.

A kreatív intelligencián keresztül szociális intelligenciát hozunk létre, ami a későbbiekben egy közösségi munkába csúcsosodik ki. Ez által a csapattagok egymást segítve fejlődnek, és az ember itt találja meg az igazi helyét a gyártásban, hogy változó környezetben is kreatívan és hatékonyan alkothasson.

Mindent átölelő fejlesztések

Már láthatóak az Ipar 4.0 által kínált lehetőségek. Amikor az embert támogatjuk az Ipar 4.0 technikai vívmányaival, amikor egy közös cél érdekében összehangoljuk az RFID technológiát, az intelligens kéziszerszámokkal, fejlett kamera rendszerekkel, mozgó raklapokkal, automata raktárakkal, okos futószalagokkal, előzékeny szoftverekkel, vizualizációval, fejlett robotcellákkal.

Egy olyan lehetőséget látunk magunk előtt, amivel eddig sosem látott mértékben tud fejlődni az ipari értékteremtés. A technikai fejlesztések, magukkal vonzzák a perifériájuk fejlesztését is, aminek az egyik fő szereplője az ember. Ezért álláspontunk szerint kulcsfontosságú, hogy a jobbá tegyük az egyetlen olyan elemet, ami önfejlesztésre képes a gyártási rendszerekben, az Embert.

Kompletten vizsgáljuk az adott fejlesztendő területet, a fejlesztés periférikus folyamatait, az azt működtető embereket, vezetőket és a vállalat szervezeti felépítését, működését. Több dimenzióban segítjük elő a kiemelkedő technológiai újítást: lean folyamatfejlesztéssel, szervezetfejlesztéssel, vezetőfejlesztéssel, vezetői coaching-okkal. Mindezeket összehangolva tudunk elérni a hosszú távú fejlesztéseket, melyben megteremtjük az emberekben az önfejlesztő kreatív intelligenciát.

Kompetenciáink

Robotok installációja

Az ipari szabványoknak megfelelő flexibilis teljesen automata robotcellák, létrehozása, kamerás megfigyelő rendszerekkel.

Gyártósorok tervezése kivitelezése

Komplett gyártósorok készítése a felméréstől a kivitelezésig. Folyamat optimalizációval a vevői igényre szabva, Ipar 4.0 elvei szerint megvalósítva.

Célgépek

Egyedi célgépek tervezése és kivitelezése a tervezéstől a beüzemelésig. Az egyszerűbb berendezésektől az összetettebb többfunkciós gépekig.

Munkaállomások tervezése, kivitelezése

Komplett munkaállomások elkészítése a konkrét célfeladatra szabva. Irányított programozható csavarozási rendszerek, pneumatikus manipulátorok, job manager-ek tervezése és kivitelezése.

Szoftverfejlesztés

Kimondottan ipari környezetre specializálódott szakemberekkel fejlesztjük az előzékeny megoldás orientált szoftvereket.

Lean folyamatfejlesztő képzések és projektmenedzsment

Gyártóterületek tervezése, fejlesztése, újraszervezése. Irodai és szolgáltatási folyamatok fejlesztése. A folyamatos fejlesztés bevezetése és fenntartása a szervezetbe.

Szervezetfejlesztés, vezetőképzés, csapatépítés, business coaching

Szervezetfejlesztési tevékenységünk célja a szervezet belső működésének összehangolása, egy közös cél érdekében.